Miejsca pamięci w Szynwałdzie

 

Pomniki i tablice znajdujące się w Szynwałdzie, upamiętniające osoby i zdarzenia.

 

Miejsca upamiętniające ofiary wojen

 • Tablica pamiątkowa z nazwiskami mieszkańców Szynwałdu, którzy zginęli w latach 1914-1920. Znajduje się w kościele parafialnym.
 • Tablica pamiątkowa z nazwiskami mieszkańców Szynwałdu, którzy zginęli w latach 1939-1945. Znajduje się w kościele parafialnym.
 • Pomnik - Poległym za Ojczyznę. Znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1, przy głównej drodze Tarnów-Ryglice.
 • Pomnik rozstrzelanych partyzantów. Znajduje się w przysiółku Ziębówka.
 • Tablica pamiątkowa poświęcona Armii Krajowej. Znajduje się w Szkole Podstawowej nr 1.

 

Miejsca upamiętniające osoby zasłużone dla Szynwałdu

 • Pomnik - figura św. Józefa i brązowe popiersie bpa Józefa Grzegorza Wojtarowicza. Znajduje się w ogrodzie, przed kościołem parafialnym.
 • Tablica upamiętniająca ks. Aleksandra Siemieńskiego. Znajduje się w kościele parafialnym.
 • Tablica upamiętniająca ks. Aleksandra Siemieńskiego. Znajduje się w Przedszkolu Publicznym.
 • Tablica upamiętniająca Bronisława Dulębę. Znajduje się w kościele parafialnym.
 • Tablica upamiętniająca Klub Szynwałd Białego Orła. Znajduje się w kościele parafialnym.

 

Inne

 • Figura św. Floriana. Znajduje się przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • Figura Najświętszej Maryi Panny. Znajduje się przed Domem Sióstr Służebniczek NMP NP.
 • Pomnik jubileuszowy na cześć N. P. Maryi. Miał znajdować się naprzeciwko obecnej Bazy Magazynowej.