Sołectwo Łękawica

 


2019 r.


 


Kościół parafialny


 


Cmentarz parafialny


 


2011 r.


 

 

........................