Mapy Szynwałdu

 

Fragmenty map, na których znajduje się Szynwałd

 

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, t. 3, cz. B, Faksymilia arkuszy 53-80, red. Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, Kraków 2015.

[fragment sekcji 65]

 

Reymann: Karte eines Theils von Neu oder West Gallizien, Tarnów, Rzeszów, Krosno, XII, 1:180 000, 1797.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/180K_Reymann_Karte_eines_Theils_von_Neu_oder_West_Galizien/jbc000535_Karte_eines_Theils_von_Neu_oder_West_Gallicien_012_Tarn%C3%B3w_Rzesz%C3%B3w_Krosno.jpg>.

 

Liesganing: Königreich Galizien und Lodomerien, Bochnia, Tarnów, tab. VIII, 1:288 000, 1824.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/K.u.K._maps/series/288K_Koenigreich_Galizien_u_Lodomerien/KGuL_Liesganig_288K_Tab_VIII_1824.jpg>.

 

Administrativ Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina in 60 Blättern, C.R. von Kummersberg, Bl. 18, Umgebungen von Tarnów, Pilzno, Tuchów, Cięszkowice, Biecz, Brzostek, Frysztak und Jasło, 1:115 200, 1855.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/K.u.K._maps/series/115K_Adm_Karte_Galizien-Lodomerien/Bl_18_Umgebungen_von_Tarnow_Pilzno_Tuchow_Cieszkowice_Biecz_Brzostek_Frysztak_und_Jaslo.jpg>.

 

Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates J. Scheda, Krakau IV, 1:576 000, 1856.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/K.u.K._maps/series/576K_General-Karte_Scheda/Generalkarte_Oesterreichischen_Monarchie_Scheda_IV.jpg>.

 

Chrzanowski W., Karta dawnej Polski, 32 Kraków, 1:300 000, 1859.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/series/300K_Chrzanowski_Karta_dawnej_Polski/Chrzan_32_Krakow_kpbc.jpg>.

 

Reymann's topographische Special-Karte von Central Europa, Tarnów 432, 1:200 000.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/200K_Reymanns_Special-Karte/Reymanns_Special-Karte_192B_Tarnow.jpg>.

 

Atlas geologiczny Galicyi, z. 14, Pilzno i Ciężkowice, V 5, oprac. Józef Grzybowski, 1:75 000, Kraków 1903.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/series/075K_Atlas_geologiczny_Galicji/AGG_Zeszyt_14_pas_5_slup_V_PILZNO_i_CIEZKOWICE.jpg>.

 

Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie, zone 6, kol. XXIV, Pilzno und Ciężkowice, 1:75 000, 1904.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/K.u.K._maps/series/075K/400dpi/ZONE_6_KOL_XXIV_PILZNO_und_CIEZKOWICE_1904_400dpi.jpg>.

 

Generalkarte von Mitteleuropa, Tarnów, 39 50, 1:200 000, 1914.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/K.u.K._maps/series/200K/GvM_200K_39-50_TARNOW_1914.jpg>.

 

WIG, Mapa Szczegółowa Polski, pas 49, słup 32-B, 1:25 000, 1935.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K/P49-S32-B_1935_LoC_G6520_s25_.P6.jpg>.

 

WIG, Mapa Taktyczna Polski, pas 49, słup 32, Pilzno, 1:100 000, 1937.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/series/100K_300dpi/P49_S32_PILZNO_1937_300dpi_bcuj302570-289597.jpg>.

 

Generalny Sztab Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej, M-34-79, Jasło, 1:100 000, 1940.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/Russian_and_Soviet_maps/series/100K/M-34-79_(YASLO).jpg>.

 

GSGS 4177, Pilzno, sheet 49-32, 1:100 000, 1943.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/ALLIED_maps/series/GSGS_4177_POLAND_100K/GSGS_4177_POLAND_100K_49-32_Pilzno_600dpi_(1941)_1943_McM21478.jpg>.

 

Sonderausgabe ehem. Polen, 4932/2 Pilzno NO, 1:25 000, 1944.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/025K_WWII_ehem_Polen/4932-2_Pilzno_NO_c.1944.jpg>.

 

A.M.S. M65, T-15, Tarnow, 1:100 000, 1944.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/ALLIED_maps/series/AMS_M641A_GSGS4416_CENTRAL_EUROPE_100K/AMS_M651_GSGS_4416_POLAND_100K_T-15_TARNOW_1944.jpg>.

 

WIG, Mapa Polski, Kraków 11, 1:500 000, 1947.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/series/500K_post-WW2/MAPA_POLSKI_1_500_000_KRAKOW_11.jpg>.

 

  

 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939 [dostęp: 03.12.2017] <http://polski.mapywig.org/news.php>.
  2. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, t. 3, cz. B, Faksymilia arkuszy 53-80, red. Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, Kraków 2015 [fragment sekcji 65].
  3. Mapster - Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej [dostęp: 03.12.2017] <http://igrek.amzp.pl/>.