Figura Najświętszej Maryi Panny

Miejsce:

Znajduje się w Szynwałdzie przed Domem Sióstr Służebniczek NMP NP.

 

Napis na tablicy:

W HOŁDZIE

NIEPOKALANEJ

W ŚWIĘTYM ROKU

ODKUPIENIA

1983.

SŁUŻEBNICZKI

NMP