Figura Najświętszej Maryi Panny

Miejsce

Znajduje się w Szynwałdzie przed Domem Sióstr Służebniczek NMP NP.

 

Napis na tablicy

W HOŁDZIE

NIEPOKALANEJ

W ŚWIĘTYM ROKU

ODKUPIENIA

1983.

SŁUŻEBNICZKI

NMP