Tablica upamiętniająca ks. Aleksandra Siemieńskiego

 

 

Miejsce

Znajduje się w kościele parafialnym w Szynwałdzie, w nawie głównej po prawej stronie.

 

Napis na tablicy

KS. ALEKSANDER SIEMIEŃSKI / PRAŁAT

PRZEZ 55 LAT GORLIWY PROBOSZCZ I BUDOWNICZY KOŚCIOŁA W SZYNWAŁDZIE / UR. W STANIĄTKACH 1851  ZM. 8.8.1939 W 65 TYM ROKU KAPŁAŃSTWA / ZWŁOKI TEGO ŚWIĄTOBLIWEGO KAPŁANA / ZŁOŻONO W GROBOWCACH KAPLICY CMENTARNEJ / DUSZĘ JEGO NIECH CHRYSTUS WPROWADZI DO CHWAŁY WIEKUISTEJ / O CO PROSZĄ JEGO NASTĘPCA I PARAFIANIE

  

 

........................