Tablica upamiętniająca ks. Aleksandra Siemieńskiego

Miejsce: Znajduje się w kościele parafialnym w Szynwałdzie, w nawie głównej po prawej stronie.

 

Napis na tablicy:

KS. ALEKSANDER SIEMIEŃSKI

PRAŁAT

PRZEZ 55 LAT GORLIWY PROBOSZCZ I BUDOWNICZY KOŚCIOŁA W SZYNWAŁDZIE

UR. W STANIĄTKACH 1851  ZM. 8.8.1939 W 65 TYM ROKU KAPŁAŃSTWA

ZWŁOKI TEGO ŚWIĄTOBLIWEGO KAPŁANA

ZŁOŻONO W GROBOWCACH KAPLICY CMENTARNEJ

DUSZĘ JEGO NIECH CHRYSTUS WPROWADZI DO CHWAŁY WIEKUISTEJ

O CO PROSZĄ JEGO NASTĘPCA I PARAFIANIE