Pocztówki z Szynwałdu

 

Przedwojenne pocztówki z Szynwałdu

 

Dom parafjalny i Kółko rolnicze, Kościół, Kaplica cmentarna i grobowce, Ochronka na św. górze, Grota N. Panny Marji, Szkoła gospodyń wiejskich, Statua Serca Jezusowego, Pomnik jubileuszowy, Budynki gospodarcze szkoły, Dom ubogich. Brak wydawcy.

 

Ochronka i szkoła S. S. Służebniczek w Szynwałdzie, Ochronka S. S. Służebniczek na św. Górze, Grobowce fundatorów kościoła w Szynwałdzie. Brak wydawcy.

 

Ochronka i szkoła S. S. Służebniczek w Szynwałdzie, Ochronka S. S. Służebniczek na św. Górze, Grobowce fundatorów kościoła w Szynwałdzie. Brak wydawcy, [kolorowana].

 

Szynwałd. Widok z wieży kościoła na północ. Repr. Zakład repr. Zorza w Krakowie.

 

Szynwałd. Widok z wieży kościoła w stronę zachodnią. Repr. Zakład repr.

 

Szynwałd. Widok z wieży kościoła na wschód. Repr. zakład repr. Zorza w Krakowie.

 

Przyjęcie X. Biskupa w Szynwałdzie. Brak wydawcy.

 

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Szynwałdzie.  Brak wydawcy.

 

Projekt Kościoła Parafialnego w Szynwałdzie. Na pamiątkę poświęcenia kamienia węgielnego w dniu 30 maja 1911 r. Architekt Adolf Juliusz Stapf, Tarnów. Klisze T. Jabłońskiego i SP. Kraków.

 

Kościół parafialny w Szynwałdzie. Widok z boku w czasie budowy 1919 roku. Architekt i kierownik budowy Adolf Julian Stapf z Tarnowa. Repr. Zakład repr. Zorza w Krakowie.

 

Kościół parafialny w Szynwałdzie. Widok główny w czasie budowy 1919 roku. Architekt i kierownik budowy Adolf Julian Stapf z Tarnowa. Repr. Zakład repr. Zorza w Krakowie.

 

Kościół w Szynwałdzie koło Tarnowa. Brak wydawcy.

 

Kościół parafialny w Szynwałdzie. Widok boczny. Architekt i kierownik budowy Adolf Julian Stapf z Tarnowa. Repr. Zakład repr. Zorza w Krakowie.

 

Ochronka i szkoła S. S. Służebniczek w Szynwałdzie. Wykon. w Sal. Mal. Polsk.  Naślad. zastrzeż., [kolorowana].

 

Szkoła gospodyń wiejskich w Szynwałdzie. Brak wydawcy.

 

Szynwałd koło Tarnowa. Szkoła Rolnicza Żeńska. Brak wydawcy.

 

Szynwałd koło Tarnowa. Budynki gospodarcze Szkoły Rolniczej Żeńskiej. Brak wydawcy.

 

Popisowa wystawa robót szkoły gospodyń w Szynwałdzie. Brak wydawcy.

 

Grupa uczestników popisu w szkole gospodyń w Szynwałdzie. Brak wydawcy.

 

Zakończenie 3 m. kursu gospodyń w Szynwałdzie. Brak wydawcy.

 

Projekt Pomnika Jubileuszowego w Szynwałdzie na cześć N. P. Maryi. Architekt Adolf Juliusz Stapf, Tarnów. Klisze T. Jabłońskiego i SP. Kraków.

 

 



 

 

Wykaz źródeł

  1. Pocztówki ze zbiorów: Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, Bartłomieja Mąciora, Anny Mądel, Anny Przybyło.

 

 

........................