Tablica pamiątkowa poświęcona Armii Krajowej

 

Miejsce

Znajduje się w holu głównym Szkoły Podstawowej nr 1.

 

Opis

Została poświęcona 21 września 1997 r. podczas uroczystości nadania imienia Armii Krajowej szkole w Szynwałdzie.

 

Napis na tablicy

W 55 ROCZNICĘ POWOŁANIA AK

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 / W SZYNWAŁDZIE / NADANO IMIĘ / ARMII KRAJOWEJ

ŚZŻAK – TARNÓW / 1997

 

 

Wykaz źródeł

  1. Niezwykła uroczystość w Szynwałdzie, "Wiadomości z gminy Skrzyszów", 1998, kwiecień, nr 1/3/98.
  2. Szkoła w Szynwałdzie w latach 1986-2016, oprac. Maria Chwistek i in., Szynwałd 2016.

 

 

........................