Tablica upamiętniająca ks. Aleksandra Siemieńskiego

 

 

Miejsce

Znajduje się w holu Przedszkola Publicznego.

 

Opis

Tablicę z czarnego granitu, wykonał Stanisław Mącior w swojej pracowni kamieniarskiej w Szynwałdzie. Obok niej znajduje się portret ks. Aleksandra Siemieńskiego, namalowany przez artystę malarza Kazimierza Dżelaka z Bogumiłowic.

Tablica i obraz zostały odsłonięte 12 czerwca 2010 r., z okazji uroczystości nadania imienia ks. Aleksandra Siemieńskiego Przedszkolu Publicznemu w Szynwałdzie.

 

Napis na tablicy 

„To, co czyni się dzieciom, / one uczynią społeczeństwu.” / K. Menniger

Ks. Prałat / Aleksander Siemieński / Opatrznościowy / Proboszcz Szynwałdu / w latach 1885 – 1939

Szynwałd dn. 12 czerwca 2010 r.

  

 

........................