Budynki i obiekty małej architektury z Szynwałdu

 


Kościół pw. Wszystkich Świętych


 


Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej


 


Cmentarz parafialny


 


Stara i nowa plebania


 


Dom parafialny


 


Dom Sióstr Służebniczek NMP NP


 


Kaplica na Świniogórze


 


Dwór


 


Szkoła Podstawowa nr 1


 


Szkoła Podstawowa nr 2


 


Murowanka - budynek w którym działała szkoła, poczta i biblioteka


 


Poczta


 


Punkt skupu jaj


 


Dom nauczyciela


 


Przedszkole Publiczne


 


Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej


 


Ośrodek Zdrowia


 


Kapliczki i krzyże przydrożne na fotografiach ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie


 


Kapliczki i krzyże przydrożne na fotografiach Stanisława Podrazy wykonanych w 1994 r.


 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie - Dział fotograficzny.
  2. Archiwum Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi - Dział fotograficzny.
  3. Fotografie ze zbiorów osób prywatnych: Paulina Góra, Marta Jop, Dorota Krakowska, Jola Markowska, Bartłomiej Mącior, Stanisław Plebanek, Stanisław Podraza, Anna Przybyło, Stanisław Stańczyk, Piotr Zięba.
  4. Kopera Feliks, Lepszy Leonard, Kościoły drewniane Galicyi Zachodniej, serya pierwsza, Kraków 1916.
  5. Kornecki Marian, Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, "Currenda" 1986, nr 4-6.
  6. Kościół drewniany w Szynwałdzie, fotografia, 1892, Zbiory Specjalne, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, numer inwentarza: BZS.RKPS.12220.k.42, digitalizacja: PAU, projekt PAUart [dostęp: 10.12.2017] <http://www.pauart.pl/app/artwork?id=BZS_RKPS_12220_k_42>.
  7. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie.
  8. Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie, 1965-1987.