Budynki i obiekty małej architektury z Szynwałdu

 


Kościół pw. Wszystkich Świętych

 

 

 


Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej

 

 

 


Cmentarz parafialny

 

 

 


Stara i nowa plebania

 

 

 


Dom parafialny

 

 

 


Dom Sióstr Służebniczek NMP NP

 

 

 


Kaplica na Świniogórze

 

 

 


Dwór

 

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1

 

 

 


Szkoła Podstawowa nr 2

 

 

 


Murowanka - budynek w którym działała szkoła, poczta i biblioteka

 

 

 


Poczta

 

 

 


Punkt skupu jaj

 

 

 


Dom nauczyciela

 

 

 


Przedszkole Publiczne

 

 

 


Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

 

 

 


Ośrodek Zdrowia

 

 

 


Kapliczki i krzyże przydrożne na fotografiach ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie

 

 

 


Kapliczki i krzyże przydrożne na fotografiach Stanisława Podrazy wykonanych w 1994 r.

 


 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie - Dział fotograficzny.
  2. Archiwum Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi - Dział fotograficzny.
  3. Fotografie ze zbiorów osób prywatnych: Paulina Góra, Marta Jop, Dorota Krakowska, Jola Markowska, Bartłomiej Mącior, Stanisław Plebanek, Stanisław Podraza, Anna Przybyło, Stanisław Stańczyk, Piotr Zięba.
  4. Kopera Feliks, Lepszy Leonard, Kościoły drewniane Galicyi Zachodniej, serya pierwsza, Kraków 1916.
  5. Kornecki Marian, Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, "Currenda" 1986, nr 4-6.
  6. Kościół drewniany w Szynwałdzie, fotografia, 1892, Zbiory Specjalne, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, numer inwentarza: BZS.RKPS.12220.k.42, digitalizacja: PAU, projekt PAUart [dostęp: 10.12.2017] <http://www.pauart.pl/app/artwork?id=BZS_RKPS_12220_k_42>.
  7. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie.
  8. Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie, 1965-1987.