Figura św. Floriana

Miejsce: Figura znajduje się przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Odsłonięto ją 1 lipca 2012 r. w czasie uroczystości 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie. Poświęcenia dokonał były proboszcz parafii szynwałdzkiej ks. Zbigniew Ryznar.

Postać św. Floriana została wykonana przez Małgorzatę Stańczyk z Szynwałdu. Święty przedstawiony jest jako młody mężczyzna w stroju rzymskiego oficera, z proporcem w lewej ręce i naczyniem w prawej, z którego leje wodę na płonący budynek. Napis na wstęgach: OSP SZYNWAŁD OD 1887 ROKU.

 

Napis na cokole:

„GDY ŚWIĘTY FLORIAN STOI NA STRAŻY

ŻADNE NIESZCZĘŚCIE SIĘ NIE WYDARZY”

 

W 125 ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W SZYNWAŁDZIE

 

W PODZIĘKOWANIU TYM

KTÓRZY Z WŁASNEJ I NIEPRZYMUSZONEJ WOLI

ZAWSZE BYLI I SĄ GOTOWI PONIEŚĆ OFIARĘ

DLA INNYCH, RATUJĄC ŻYCIE I DOBYTEK

SWOICH WSPÓŁOBYWATELI,

REALIZUJĄC W TEN SPOSÓB STRAŻACKIE MOTTO:

 

„BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK”

 

1 LIPCA 2012

  


Poświęcenie figury - 1 lipca 2012 r.