Gmina Skrzyszów

 

Gmina Skrzyszów w obecnym kształcie istnieje od 1 stycznia 1973 r. W jej skład wchodzi pięć sołectw: Ładna, Łękawica, Pogórska Wola, Skrzyszów i Szynwałd.

 

Urząd Gminy w Skrzyszowie

33-156 Skrzyszów 642

tel. 14 632-63-30

fax 14 632-63-32

Strona internetowa Urzędu Gminy

 

 


 

Władze samorządowe - kadencja 2018-2023

Wójt Gminy - Marcin Kiwior

 

Skład Rady Gminy

Przewodniczący - Marcin Tryba

Wiceprzewodniczący - Piotr Kiwior

Wiceprzewodniczący - Krzysztof Magdziarczyk

 

Radni z Ładnej: Stanisław Barnaś, Grzegorz Sierżęga

Radni z Łękawicy: Wacław Budzik, Michał Łabędź, Stanisław Starostka

Radni z Pogórskiej Woli: Jan Świątek, Marcin Tryba, Andrzej Wzorek

Radni ze Skrzyszowa: Jacek Ciepiela, Piotr Kiwior, Halina Mondel, Rafał Sysło

Radni z Szynwałdu: Tadeusz Kapustka, Krzysztof Magdziarczyk, Józef Mazur

 


 

Gmina Skrzyszów położona jest we wschodniej części województwa małopolskiego, przy granicy z województwem podkarpackim. Administracyjnie przynależy do powiatu tarnowskiego.

 

Powierzchnia, liczba budynków mieszkalnych i liczba ludności w Gminie Skrzyszów.

Miejscowość
  Powierzchnia w km²  

  Liczba budynków mieszkalnych  

stan na 31.12.2010 r.

Liczba ludności

  stan na 31.12.2012 r.  

Ładna 13,3 438 1637
Łękawica 15,8 571 2276
  Pogórska Wola   20,8 820 2949
Skrzyszów 13,1 943 3775
Szynwałd 23,2 773 3139

Gmina ogółem

86,2 3545 13776

 

 

Herbem Gminy Skrzyszów jest w polu błękitnym święty Stanisław ukazany ponad złotym kościołem z wysoką wieżą, z prawicą uniesioną w geście błogosławieństwa, z głową pochyloną w prawo w stronę kościoła. Święty przedstawiony jest w czerwonym ornacie i infule oraz ze złotym pastorałem w lewej ręce i ze złotym nimbem wokół głowy.

 

Flaga Gminy Skrzyszów ma postać płata składającego się z trzech pionowych pasów: błękitnego, białego i błękitnego, o zróżnicowanej szerokości wyrażającej się stosunkiem 1/4: 1/2: 1/4. Na pasie środkowym umieszczony jest herb gminy. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8.

 

Pieczęć Gminy Skrzyszów ma postać okrągłą zawiera w swojej centralnej części herb Gminy. Napis umieszczony na pieczęci biegnie wokół herbu i brzmi: GMINA SKRZYSZÓW.

 

 

Wykaz źródeł

  1. Dane statystyczne z Urzędu Gminy w Skrzyszowie.
  2. Statut Gminy Skrzyszów [dostęp: 29.11.2017] <skrzyszow.pl/wp-content/uploads/2015/09/statut-gminy.pdf>.
  3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, cz. 1, Uwarunkowania wraz z diagnozą, Tarnów 2011 [dostęp: 24.11.2017] <http://www.sip.skrzyszow.pl/konfiguracja/dok/studium_cz1.pdf>.
  4. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Skrzyszów [dostęp: 29.11.2017] <https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,a,987429,wyniki-wyborow-w-gminie-skrzyszow.html>.