Zabytki w Szynwałdzie

 

Najważniejszym zabytkiem w Szynwałdzie jest kościół parafialny, wzniesiony w latach 1910-1918. Można zobaczyć tu również kilka kapliczek z przełomu XIX i XX w., a także wiele starych domów i zabudowań gospodarczych.

 

Obiekty z terenu Szynwałdu wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

   

Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej, wpisany do rejestru 19.09.1985 r., pod numerem A-261

 
       
     Witraże znajdujące się w kościele parafialnym, wpisane do rejestru zabytków ruchomych w 2014 r.

 

 

Obiekty z terenu Szynwałdu wpisane do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Lp.

Obiekt

Adres

Datowanie

Uwagi

1

Plebania

Szynwałd

1871 r.

rozebrana

2

Dom parafialny

Szynwałd

1892 r.

rozebrany w 1993 r.

3

Dom Sióstr Służebniczek NMP NP

Szynwałd

1903 r.

-

4

Kaplica cmentarna

Szynwałd

1902 r.

-

5

Kapliczka św. Nepomucena

Szynwałd, koło kościoła

1849 r.

-

6

Kapliczka

Szynwałd Japonia

1847 r.

-

7

Kapliczka

Szynwałd 356

1860 r.

-

8

Kapliczka

Szynwałd, przy drodze Tarnów-Ryglice

1875 r.

-

9

Kapliczka

Szynwałd Dolcza

pocz. XX w.

-

10

Budynek gospodarczy

Szynwałd

ok. 1900 r.

przebudowany

11

Chałupa

Szynwałd 8

ok. 1900 r.

-

12

Stodoła

Szynwałd 8

ok. 1900 r.

rozebrana

13

Chałupa

Szynwałd 9

ok. 1900 r.

rozebrana

14

Budynek gospodarczy

Szynwałd 9

ok. 1900 r.

rozebrany

15

Dom

Szynwałd 15

1900 r.

-

16

Budynek gospodarczy

Szynwałd 15

ok. 1900 r.

rozebrany

17

Chałupa

Szynwałd 19

1930 r.

rozebrana

18

Stodoła

Szynwałd 125

1905 r.

-

19

Chałupa

Szynwałd 131

koniec XIX w.

-

20

Chałupa

Szynwałd 148

ok. 1900 r.

-

21

Chałupa

Szynwałd 152

2 poł. XIX w.

rozebrana

22

Stodoła

Szynwałd 152

XIX/XX w.

-

23

Chałupa

Szynwałd 155

pocz. XX w.

przebudowana

24

Chałupa

Szynwałd 156

1912 r.

rozebrana

25

Stodoła

Szynwałd 156

1917 r.

-

26

Stodoła

Szynwałd 163

1920 r.

przebudowana

27

Chlew

Szynwałd 163

1924 r.

rozebrany

28

Chałupa

Szynwałd 164

2 poł. XIX w.

po remoncie

29

Stajnia

Szynwałd 164

pocz. XX w.

rozebrana

30

Budynek gospodarczy

Szynwałd 165

pocz. XX w.

rozebrany

31

Chałupa

Szynwałd 167

pocz. XX w.

-

32

Stodoła

Szynwałd 167

pocz. XX w.

rozebrana

33

Stajnia

Szynwałd 168

ok. 1918 r.

rozebrana

34

Stodoła

Szynwałd 171

ok. 1930 r.

rozebrana

35

Budynek gospodarczy

Szynwałd 173

1910 r.

rozebrany

36

Chałupa

Szynwałd 175

ok. 1939 r.

rozebrana

37

Stodoła

Szynwałd 175

ok. 1939 r.

rozebrana

38

Chałupa

Szynwałd 177

1911 r.

rozebrana

39

Stajnia

Szynwałd 177

ok. 1950 r.

rozebrana

40

Dom

Szynwałd 178

1900 r.

-

41

Stodoła

Szynwałd 178

1900 r.

rozebrana

42

Chałupa

Szynwałd 186

1881 r.

rozebrana

43

Stodoła

Szynwałd 186

1914 r.

rozebrana

44

Chałupa

Szynwałd 285

1900 r.

-

45

Stodoła

Szynwałd 285

1900 r.

rozebrana

46

Stajnia

Szynwałd 285

koniec XIX w.

rozebrana

47

Chałupa

Szynwałd 292

pocz. XX w.

-

48

Stodoła

Szynwałd 292

pocz. XX w.

-

49

Kieratownia

Szynwałd 292

1925 r.

zawaliła się

50

Chałupa

Szynwałd 354

1887 r.

-

51

Chałupa

Szynwałd 377

2 poł. XIX w.

rozebrana

52

Chałupa

Szynwałd 388

poł. XIX w.

rozebrana

53

Stajnia

Szynwałd 388

pocz. XX w.

rozebrana

54

Stodoła

Szynwałd 432

XIX/XX w.

rozebranaWykaz źródeł

  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, cz. 1, Uwarunkowania wraz z diagnozą, Tarnów 2011 [dostęp: 24.11.2017] <http://www.sip.skrzyszow.pl/konfiguracja/dok/studium_cz1.pdf>.
  2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie - Delegatura Tarnów, Wykaz obiektów zabytkowych z Szynwałdu.