Tablica upamiętniająca Bronisława Dulębę

Miejsce: Znajduje się w kościele parafialnym w Szynwałdzie, w nawie głównej pod chórem, po lewej stronie.

 

Napis na tablicy:

PAMIĘCI

DRA BRONISŁAWA ALLABANDA DULĘBY

UCZESTNIKA POWSTANIA 1863 R.

DŁUGOLETNIEGO SEKRETARZA WYDZIAŁU KRAJOWEGO

JEDNEGO Z GRONA ZAŁOŻYCIELI, NIESTRUDZONEGO

PRACOWNIKA, WICEPREZESA I PROTEKTORA

ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA

KÓŁEK ROLNICZYCH WE LWOWIE

CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZWIĄZKU

EKONOMICZNEGO KÓŁEK ROLNICZYCH,

PREZESA WYDZIAŁU OŚWIATOWEGO

I CZŁONKA ZARZĄDU KONSTYTUUJĄCEGO

MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA ROLNICZEGO W KRAKOWIE

CZŁONKA WIELU INNYCH STOWARZYSZEŃ

MAJĄCYCH NA CELU PRACĘ OŚWIATOWĄ

I EKONOMICZNĄ DLA LUDU POLSKIEGO

ZMARŁEGO DNIA 18 MAJA 1920 R.

W 77 ROKU ŻYCIA W SZYNWAŁDZIE KOŁO TARNOWA

W CZASIE PRACY NA KURSIE DLA GOSPODYŃ WIEJSKICH

POMNIK TEN POŚWIĘCA

ZWIĄZEK EKONOMICZNY KÓŁEK ROLNICZYCH W KRAKOWIE

  

 

........................