Tablica upamiętniająca Bronisława Dulębę

 

 

Miejsce

Znajduje się w kościele parafialnym w Szynwałdzie, w nawie głównej pod chórem, po lewej stronie.

 

Napis na tablicy

PAMIĘCI / DRA BRONISŁAWA ALLABANDA / DULĘBY

UCZESTNIKA POWSTANIA 1863 R. / DŁUGOLETNIEGO SEKRETARZA WYDZIAŁU KRAJOWEGO - / JEDNEGO Z GRONA ZAŁOŻYCIELI, NIESTRUDZONEGO / PRACOWNIKA, WICEPREZESA I PROTEKTORA / ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA, / KÓŁEK ROLNICZYCH WE LWOWIE / CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZWIĄZKU / EKONOMICZNEGO KÓŁEK ROLNICZYCH - / PREZESA WYDZIAŁU OŚWIATOWEGO / I CZŁONKA ZARZĄDU KONSTYTUUJĄCEGO / MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA ROLNICZEGO W KRAKOWIE - / CZŁONKA WIELU INNYCH STOWARZYSZEŃ / MAJĄCYCH NA CELU PRACĘ OŚWIATOWĄ / I EKONOMICZNĄ DLA LUDU POLSKIEGO.

ZMARŁEGO DNIA 18. MAJA 1920 R. / W 77 ROKU ŻYCIA W SZYNWAŁDZIE KOŁO TARNOWA / W CZASIE PRACY NA KURSIE DLA GOSPODYŃ WIEJSKICH / POMNIK TEN POŚWIĘCA / ZWIĄZEK EKONOMICZNY KÓŁEK ROLNICZYCH W KRAKOWIE

  

 

........................