Tablica upamiętniająca Klub Szynwałd Białego Orła

Miejsce: Znajduje się w kościele parafialnym w Szynwałdzie, z prawej strony ołtarza głównego. Natomiast za ołtarzem, w przeszklonej ramie, umieszczona jest lista członków klubu.

 

W 1910 r. rozpoczęła się w Szynwałdzie budowa nowego kościoła. Było to jednak przedsięwzięcie zbyt kosztowne jak na możliwości samych tylko parafian. Dlatego ks. Aleksander Siemieński, a później jego następca ks. Piotr Kyrcz, wielokrotnie zwracali się z prośbami do rodaków z Szynwałdu mieszkających w Ameryce, o zbiórki funduszy na ten cel. Prośby te zostały spełnione, stworzyli oni między sobą Klub Szynwałd Białego Orła i zbierali datki. Dzięki ich wsparciu, udało się sfinansować ołtarz główny i zakupić jeden dzwon. W podziękowaniu za okazaną pomoc, z prawej strony ołtarza głównego umieszczona została drewniana tablica.

 

Napis na tablicy:

R.P. 1932

OŁTARZ FUNDOWANY KOSZTEM KLUBU SZYNWAŁDZIAN W CHICAGO

URZĘDNICY KLUBU SZYNWAŁD BIAŁEGO ORŁA

RUDOLF MICEK PREZES

ANNA MICEK WICEPREZESKA

STAN. GONDEK KASJER

JAN CZARNIK SEKRETARZ FINANSOWY

ANT. KARPOWICZ SEKR. PROT.

JAN CHROBAK MARSZAŁEK

ANNA MODELSKA

ANNA MICEK RADA GOSPODARCZA

  

Treść karty z nazwiskami członków klubu:

KLUB SZYNWAŁD BIAŁEGO ORŁA
Zorganizowanego 5-go Września, 1927 r.
W CHICAGO, ILL.

Poniżej Imiona i Nazwiska Ob. do Klubu Należących

Armatys Józef,
Czarnik Jan i Agnieszka,
Cech Jan i Anna,
Gębica Wojciech i Anna,
Gondek Stanisław i Katarzyna,
Gondek Wojciech i Anna,
Hajduk Jan i Marjanna,
Karpowicz Antoni i Agnieszka,
Kantor Tomasz i Marjanna,
Kozioł Anna,
Micek Rudolf i Marjanna,
Micek Tomasz i Anna,
Micek Franciszek i Wiktorja,

Micek Władysław i Helena,
Modelski Stanisław i Anna,
Mazgaj Wojciech i Wiktorja,
Miro Piotr,
Nalepa Wojciech i Marjanna,
Robak Jan i Marja,
Romaniak Walenty,
Srótek Tomasz i Cecylja,
Sysło Jan i Wiktorja,
Stasiór Jan i Honorata,
Tragarz Jan i Marjanna, i ich córka Anna,
Zdeb Stanisław i Marja,
Ziemba Katarzyna.

 

Uwaga: Klub swoim kosztem sprawił Wielki Ołtarz, i zakupił Dzwon Noszący Imię tego Klubu do Nowego Kościoła w Szynwałdzie.

 

Listę niniejszą potwierdzają własnoręcznym podpisem.
Prezes - Rudolf Micek
Sekr. protokółowy - Karpowicz Antoni
Sekr. finansowy - Jan Czarnik
Kasjer - Stanisław Gondek

 

Dnia  20 Marca, 1933 R.

 

 

Wykaz źródeł

  1. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.