Tablica upamiętniająca Klub Szynwałd Białego Orła

 

 

Miejsce

Znajduje się w kościele parafialnym w Szynwałdzie, z prawej strony ołtarza głównego. Natomiast za ołtarzem, w przeszklonej ramie, umieszczona jest lista członków klubu.

 

Opis 

W 1910 r. rozpoczęła się w Szynwałdzie budowa nowego kościoła. Było to jednak przedsięwzięcie zbyt kosztowne, jak na możliwości samych tylko parafian. Dlatego ks. Aleksander Siemieński, a później jego następca ks. Piotr Kyrcz, wielokrotnie zwracali się z prośbami do rodaków z Szynwałdu mieszkających w Ameryce, o zbiórki funduszy na ten cel. Prośby te zostały spełnione, stworzyli oni między sobą Klub Szynwałd Białego Orła i zbierali datki. Dzięki ich wsparciu, udało się sfinansować ołtarz główny i zakupić jeden dzwon. W podziękowaniu za okazaną pomoc, z prawej strony ołtarza umieszczona została drewniana tablica z nazwiskami zarządu klubu.

 

Napis na tablicy

R.P. / 1932

OŁTARZ / FUNDOWANY / KOSZTEM KLUBU / SZYNWAŁDZIAN / W CHICAGO / URZĘDNICY KLUBU / SZYNWAŁD / BIAŁEGO ORŁA

RUDOLF - / MICEK PREZES / ANNA MICEK WICEPREZESKA / STAN. GONDEK KASJER / JAN CZARNIK SEKRETARZ FINANSOWY / ANT. KARPOWICZ SEKR. PROT. / JAN CHROBAK MARSZAŁEK / ANNA MODELSKA / ANNA MICEK RADA GOSPODARCZA

 

 

Treść karty z nazwiskami członków klubu

KLUB SZYNWAŁD / BIAŁEGO ORŁA/ Zorganizowanego 5-go Września, 1927 r. / W CHICAGO, ILL.

Poniżej Imiona i Nazwiska Ob. do Klubu Należących

Armatys Józef, / Czarnik Jan i Agnieszka, / Cech Jan i Anna, / Gębica Wojciech i Anna, / Gondek Stanisław i Katarzyna, / Gondek Wojciech i Anna, / Hajduk Jan i Marjanna, / Karpowicz Antoni i Agnieszka, / Kantor Tomasz i Marjanna, / Kozioł Anna, / Micek Rudolf i Marjanna, / Micek Tomasz i Anna, / Micek Franciszek i Wiktorja,

Micek Władysław i Helena, / Modelski Stanisław i Anna, / Mazgaj Wojciech i Wiktorja, / Miro Piotr, / Nalepa Wojciech i Marjanna, / Robak Jan i Marja, / Romaniak Walenty, / Srótek Tomasz i Cecylja, / Sysło Jan i Wiktorja, / Stasiór Jan i Honorata, / Tragarz Jan i Marjanna, i ich córka Anna, / Zdeb Stanisław i Marja, / Ziemba Katarzyna.

Uwaga: Klub swoim kosztem sprawił Wielki Ołtarz, i zakupił Dzwon Noszący Imię / tego Klubu do Nowego Kościoła w Szynwałdzie.

Listę niniejszą potwierdzają własnoręcznym podpisem.
Prezes - Rudolf Micek / Sekr. protokółowy - Karpowicz Antoni / Sekr. finansowy - Jan Czarnik / Kasjer - Stanisław Gondek

Dnia  20 Marca, 1933 R.

  

Wykaz źródeł

  1. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.

 

 

........................