Zabytki w Szynwałdzie

 

Najważniejszym zabytkiem w Szynwałdzie jest kościół parafialny, wzniesiony w latach 1910-1918. Można zobaczyć tu również kilka kapliczek i krzyży z przełomu XIX i XX w., a także wiele starych domów i zabudowań gospodarczych.

 

Obiekty z terenu Szynwałdu wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków


 


 

Obiekty z terenu Szynwałdu wpisane do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

Istniejące


 

 

 

 

 

 

 

 

Chałupa, Szynwałd 8, zbudowana ok. 1900 r.

Dom, Szynwałd 15, zbudowany ok. 1900 r.

Stodoła, Szynwałd 125, zbudowana w 1905 r.

Chałupa, Szynwałd 131, zbudowana pod koniec XIX w.

Chałupa, Szynwałd 148, zbudowana ok. 1900 r.

Stodoła, Szynwałd 152, zbudowana na przełomie XIX i XX w.

Chałupa, Szynwałd 155, zbudowana na początku XX w., przebudowana

Stodoła, Szynwałd 156, zbudowana w 1917 r.

Stodoła, Szynwałd 163, zbudowana w 1920 r., przebudowana

Chałupa, Szynwałd 164, zbudowana w 2 połowie XIX w., po remoncie

Chałupa, Szynwałd 167, zbudowana na początku XX w.

Dom, Szynwałd 178, zbudowany w 1900 r.

Chałupa, Szynwałd 285, zbudowana w 1900 r.

Chałupa, Szynwałd 292, zbudowana na początku XX w.

Chałupa, Szynwałd 354, zbudowana w 1887 r.


 

Rozebrane


 

 

 

 

Stodoła, Szynwałd 8, zbudowana ok. 1900 r.

Chałupa, Szynwałd 9, zbudowana ok. 1900 r.

Budynek gospodarczy, Szynwałd 9, zbudowany ok. 1900 r.

Budynek gospodarczy, Szynwałd 15, zbudowany ok. 1900 r.

Chałupa, Szynwałd 152, zbudowana w 2 połowie XIX w.

Chałupa, Szynwałd 156, zbudowana w 1912 r.

Chlew, Szynwałd 163, zbudowany w 1924 r.

Stajnia, Szynwałd 164, zbudowana na początku XX w.

Budynek gospodarczy, Szynwałd 165, zbudowana na początku XX w.

Stodoła, Szynwałd 167, zbudowana na początku XX w.

Stajnia, Szynwałd 168, zbudowana ok. 1918 r.

Stodoła, Szynwałd 171, zbudowana ok. 1930 r.

Budynek gospodarczy, Szynwałd 173, zbudowany w 1910 r.

Chałupa, Szynwałd 175, zbudowana ok. 1939 r.

Stodoła, Szynwałd 175, zbudowana ok. 1939 r.

Chałupa, Szynwałd 177, zbudowana w 1911 r.

Stodoła, Szynwałd 178, zbudowana w 1900 r.

Chałupa, Szynwałd 186, zbudowana w 1881 r.

Stodoła, Szynwałd 186, zbudowana w 1914 r.

Stodoła, Szynwałd 285, zbudowana ok. 1900 r.

Stajnia, Szynwałd 285, zbudowana pod koniec XIX w.

Chałupa, Szynwałd 377, zbudowana w 2 połowie XIX w.

Chałupa, Szynwałd 388, zbudowana w połowie XIX w.

Stajnia, Szynwałd 388, zbudowana na początku XX w.

Stodoła, Szynwałd 432, zbudowana na przełomie XIX i XX w.


 

Inne obiekty z terenu Szynwałdu nie ujęte w ewidencji


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Wykaz źródeł

  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, cz. 1, Uwarunkowania wraz z diagnozą, Tarnów 2011 [dostęp: 24.11.2017] <http://www.sip.skrzyszow.pl[...]pdf>.
  2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie - Delegatura Tarnów: Wykaz obiektów zabytkowych z Szynwałdu.

 

 

........................