Środowisko naturalne

 

 

Położenie fizyczno-geograficzne Szynwałdu

 

Według rejonizacji fizyczno-geograficznej dla obszaru Polski, prawie cały teren Szynwałdu znajduje się w obrębie Pogórza Ciężkowickiego, tylko niewielki fragment - przysiółek Kąty należy do Płaskowyżu Tarnowskiego.

 

5 Karpaty, Podkarpacie i Nizina Panońska

 51 Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym

  512 Podkarpacie Północne

   512.4 Kotlina Sandomierska

    512.43 Płaskowyż Tarnowski

  513 Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

   513.6 Pogórze Środkowobeskidzkie

    513.62 Pogórze Ciężkowickie

 

 

 

 

 

 

 

Źródła

  1. Centralna Baza Danych Geologicznych [dostęp: 25.03.2020] <http://baza.pgi.gov.pl/>.
  2. Solon Jerzy et al., Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, "Geographia Polonica" 2018, 2(91).

 

 

........................