Gmina Skrzyszów

 

 

Gmina Skrzyszów położona jest we wschodniej części województwa małopolskiego, przy granicy z województwem podkarpackim. Administracyjnie przynależy do powiatu tarnowskiego.

W obecnym kształcie gmina istnieje od 1 stycznia 1973 r. W jej skład wchodzi pięć sołectw: Ładna, Łękawica, Pogórska Wola, Skrzyszów i Szynwałd. Siedzibą władz administracyjnych jest Skrzyszów.

 

Urząd Gminy w Skrzyszowie

33-156 Skrzyszów 642

tel. 14 632-63-30

fax 14 632-63-32

 

 

 


Władze samorządowe - kadencja 2018-2023

 

Wójt Gminy - Marcin Kiwior

 

Skład Rady Gminy

Przewodniczący - Marcin Tryba

Wiceprzewodniczący - Piotr Kiwior

Wiceprzewodniczący - Krzysztof Magdziarczyk

Radni z Ładnej: Stanisław Barnaś, Grzegorz Sierżęga

Radni z Łękawicy: Wacław Budzik, Michał Łabędź, Stanisław Starostka

Radni z Pogórskiej Woli: Jan Świątek, Marcin Tryba, Andrzej Wzorek

Radni ze Skrzyszowa: Jacek Ciepiela, Piotr Kiwior, Halina Mondel, Rafał Sysło

Radni z Szynwałdu: Tadeusz Kapustka, Krzysztof Magdziarczyk, Józef Mazur


 

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 86,2 km².

Powierzchnia sołectw: Ładna - 13,3 km², Łękawica - 15,8 km², Pogórska Wola - 20,8 km², Skrzyszów - 13,1 km², Szynwałd - 23,2 km².

 

Liczba ludności w gminie w 2014 r. wyniosła 14 012 osób.

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach: Ładna - 1 661, Łękawica - 2 292, Pogórska Wola - 3 057, Skrzyszów - 3 830, Szynwałd - 3 172.

 

Liczba budynków mieszkalnych w gminie w 2010 r. wyniosła 3 545.

Liczba budynków w poszczególnych sołectwach: Ładna - 438, Łękawica - 571, Pogórska Wola - 820, Skrzyszów - 943, Szynwałd - 773.

 

 


Herb, flaga i pieczęć Gminy Skrzyszów

 

    

 

Herbem Gminy Skrzyszów jest w polu błękitnym święty Stanisław ukazany ponad złotym kościołem z wysoką wieżą, z prawicą uniesioną w geście błogosławieństwa, z głową pochyloną w prawo w stronę kościoła. Święty przedstawiony jest w czerwonym ornacie i infule oraz ze złotym pastorałem w lewej ręce i ze złotym nimbem wokół głowy.

 

 

Flaga Gminy Skrzyszów ma postać płata składającego się z trzech pionowych pasów: błękitnego, białego i błękitnego, o zróżnicowanej szerokości wyrażającej się stosunkiem 1/4: 1/2: 1/4. Na pasie środkowym umieszczony jest herb gminy. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8.

 

Pieczęć Gminy Skrzyszów ma postać okrągłą zawiera w swojej centralnej części herb Gminy. Napis umieszczony na pieczęci biegnie wokół herbu i brzmi: GMINA SKRZYSZÓW.


 


Sołectwa Gminy Skrzyszów

 

 

 

 

 


 

 

Wykaz źródeł

  1. Dane statystyczne z Urzędu Gminy w Skrzyszowie.
  2. Lokalny program rewitalizacji Gminy Skrzyszów na lata 2016-2022, [b.m.r.] [dostęp: 24.11.2017] <http://skrzyszow.pl[...]pdf>.
  3. Statut Gminy Skrzyszów [dostęp: 29.11.2017] <skrzyszow.pl[...]pdf>.
  4. Strategia rozwoju Gminy Skrzyszów na lata 2014-2020, Skrzyszów 2013 [dostęp: 24.11.2017] <https://bip.malopolska.pl[...]>.
  5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, cz. 1, Uwarunkowania wraz z diagnozą, Tarnów 2011 [dostęp: 24.11.2017] <http://www.sip.skrzyszow.pl[...]pdf>.

 

 

........................