Położenie Szynwałdu

 

Położenie i najważniejsze informacje o Szynwałdzie

Wieś Szynwałd położona jest we wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie tarnowskim, w gminie Skrzyszów. Oddalona jest 10 km na południowy wschód od Tarnowa.

Szynwałd na południu graniczy z Zalasową, na północy ze Skrzyszowem, Ładną i Pogórską Wolą, na zachodzie z Trzemesną i Łękawicą, na wschodzie z Łękami Górnymi i Podlesiem.

Miejscowość leży w północnej części Pogórza Ciężkowickiego, rozciągnięta południkowo, wzdłuż drogi powiatowej Tarnów-Ryglice-Ołpiny, w górnej części doliny potoku Wątok.

 

 

Dokładne położenie

Stopnie dziesiętne (SD) Szerokość geograficzna - 49.9713934, Długość geograficzna - 21.1185595

Stopnie, minuty i sekundy (SMS) Szerokość geograficzna - N 49° 58' 17.016'', Długość geograficzna - E 21° 07' 6.814''

 

Cały teren Szynwałdu jest pagórkowaty, wznoszący się nad poziom morza w kierunku południowym, zbudowany ze skał fliszu karpackiego, przykrytego pokrywą czwartorzędowych glin zwietrzelinowych. Średnia wysokość wynosi 270 m n.p.m. Najwyższy punkt miejscowości znajduje się w przysiółku Świniogóra. Jest to wzniesienie za kaplicą o wysokości 365,5 m n.p.m. Przez wieś przepływają potoki: Wątok, Dulcza i Korzeń, oraz kilka innych niewielkich cieków wodnych.

Pierwsza historyczna informacja o miejscowości pochodzi z 1344 r., w którym to król Kazimierz Wielki potwierdził Spycimirowi, kasztelanowi krakowskiemu przywileje odnoszące się do Tarnowa i wsi przyległych, wśród których był również Szynwałd. W 1350 r. w wykazach świętopietrza po raz pierwszy zostaje wymieniona parafia w Szynwałdzie.

Jest to miejscowość bardzo duża, zajmująca 2317 ha, znajduje się w niej około 700 budynków mieszkalnych i żyje ponad 3200 osób.

Kod pocztowy: 33-158

 

Warto zobaczyć

Najważniejszym zabytkiem w Szynwałdzie jest kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej, wzniesiony w latach 1910-1918. Można zobaczyć tu również kilka kapliczek z przełomu XIX i XX w., a także wiele starych domów i zabudowań gospodarczych.

Na terenie wsi znajduje się jeden pomnik przyrody, jest to lipa drobnolistna o obwodzie pnia 350 cm.

 

 

Źródła

  1. Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t. 2, 1284-1506, wydane przez Z. L. Radzimińskiego i B. Gorczaka, Lwów 1888.
  2. Monumenta Poloniae Vaticana, t. 2, Acta Camerae Apostolicae, vol. 2, 1344-1374, Kraków 1913.
  3. Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych, Poczta Polska, październik 2017 [dostęp: 24.11.2017] <https://www.poczta-polska.pl[...]>.
  4. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.
  5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, cz. 1, Uwarunkowania wraz z diagnozą, Tarnów 2011 [dostęp: 24.11.2017] <http://www.sip.skrzyszow.pl[...]pdf>.
  6. Współrzędne geograficzne Google Maps [dostęp: 23.11.2017] <https://www.wspolrzedne-gps.pl/>.

 

 

........................