Budynki z Szynwałdu

 

Budynki z Szynwałdu na starych fotografiach

 


Kościół pw. Wszystkich Świętych


 


Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej


 


Cmentarz parafialny, kaplica cmentarna


 


Stara i nowa plebania


 


Dom parafialny


 


Dom Sióstr Służebniczek NMP NP, Szkoła Gospodyń Wiejskich


 


Dom Sióstr Służebniczek NMP NP, Szkoła Gospodyń Wiejskich - budynki gospodarcze


 


Kaplica na Świniogórze


 


Dwór


 


Szkoła Podstawowa nr 1


 


Szkoła Podstawowa nr 2


 


Murowanka - budynek w którym działała szkoła, poczta i biblioteka


 


Poczta


 


Punkt skupu jaj


 


Dom nauczyciela


 


Przedszkole Publiczne


 


Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej


 


Ośrodek Zdrowia


 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi - Dział fotograficzny.
  2. Kopera Feliks, Lepszy Leonard, Kościoły drewniane Galicyi Zachodniej, serya pierwsza, Kraków 1916.
  3. Kornecki Marian, Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, "Currenda" 1986, nr 4-6.
  4. Kościół drewniany w Szynwałdzie, fotografia, 1892, Zbiory Specjalne, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, numer inwentarza: BZS.RKPS.12220.k.42, digitalizacja: PAU, projekt PAUart [dostęp: 10.12.2017] <http://www.pauart.pl[...]>.
  5. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie.
  6. Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie, 1965-1987.
  7. Osoby prywatne, które udostępniły zdjęcia: Paulina Góra, Marta Jop, Dorota Krakowska, Jola Markowska, Bartłomiej Mącior, Stanisław Plebanek, Stanisław Podraza, Anna Przybyło, Stanisław Stańczyk, Piotr Zięba.

 

 

........................