Mapy Szynwałdu

 

Mapy na których znajduje się Szynwałd

 

 

 

 

WIG, Mapa Szczegółowa Polski, pas 49, słup 32-B, 1:25 000, 1935.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org[...]>.

 

WIG, Mapa Taktyczna Polski, pas 49, słup 32, Pilzno, 1:100 000, 1937.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org[...]>.

 

Pilzno, Pas 49, Słup 32, 1:100 000, Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 1937.

 

Generalny Sztab Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej, M-34-79, Jasło, 1:100 000, 1940.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org[...]>.

 

GSGS 4177, Pilzno, sheet 49-32, 1:100 000, 1943.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org[...]>.

 

Sonderausgabe ehem. Polen, 4932/2 Pilzno NO, 1:25 000, 1944.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org[...]>.

 

A.M.S. M65, T-15, Tarnow, 1:100 000, 1944.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org[...]>.

 

WIG, Mapa Polski, Kraków 11, 1:500 000, 1947.

[dostęp: 03.12.2017] <http://maps.mapywig.org[...]>.

 

 

Zobacz również

 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939 [dostęp: 03.12.2017] <http://polski.mapywig.org/news.php>.
  2. Europe in the XVIII. century <https:/./mapire.eu/en/map/europe-18century-firstsurvey[...]>.
  3. Mapster - Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej [dostęp: 03.12.2017] <http://igrek.amzp.pl/>.
  4. Pilzno, Pas 49, Słup 32, 1:100 000, Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 1937.

 

 

........................