Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem

 

 

Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem w Szynwałdzie

 

Miejsce

Znajduje się przy drodze Żywcówki.

 

Opis

Została wybudowana w 1860 r. z inicjatywy Karola Zięby, ówczesnego wójta w Szynwałdzie.

Zbudowana na planie prostokąta. Murowana, tynkowana, kryta dwuspadowym, blaszanym dachem, zwieńczonym krzyżykiem. Fasada z trójkątnym szczytem, z okrągłym okienkiem i trzema wnękami. We wnękach figury: św. Antoniego, Chrystusa Frasobliwego i św. Floriana. Wewnątrz ołtarzyk w stylu barokowym z około 1870 r. Pośrodku figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, powyżej obraz Koronacji Matki Bożej w promienistej glorii i dwie rzeźby aniołów. Po bokach ołtarzyka dwie figury świętych. Całość otoczona metalowym ogrodzeniem z furtką. Ołtarz i rzeźby były odmalowane i pozłacane, przez artystę złotnika Buchańca z Tarnowa, staraniem Kazimierza Nalepki.

Kapliczka została wpisana do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 


 


  

Zobacz również

 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie: Dział fotograficzny.
  2. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie: Kapliczki i krzyże przydrożne w Szynwałdzie, Szynwałd 1977 [maszynopis].
  3. Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Szynwałdzie: Kronika parafii w Szynwałdzie, 1833-1962.
  4. Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu, Szynwałd 2007.
  5. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.
  6. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983, t. 2, cz. 1, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej. Tekst, red. Jan Rzepa.
  7. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983, t. 2, cz. 2, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej. Ilustracje, red. Jan Rzepa.

 

 

........................