Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem

 

Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem

 

Miejsce

Znajduje się w Szynwałdzie, w przysiółku Japonia, obok boiska sportowego.

 

Opis

Została wybudowana w 1866 r. W kronice parafialnej znajduje się zapis: [1866] Dnia 29 stycznia tego roku poświęciłem kapliczkę przez małżonków Kaspra i Helenę Micków nad rzeką obok mostu na gruncie Pawła Osiki przy drodze do Tarnowa prowadzącej gustownie i z nie małym nakładem postawioną.

Ludowo-klasycystyczna. Na planie prostokątna, murowana, tynkowana, kryta dachówką. Dach dwuspadowy, zwieńczony krzyżykiem. Sklepiona kolebkowo. W fasadzie wnęka z ludową rzeźbą Chrystusa Frasobliwego z pierwszej połowy XIX w. Wewnątrz ołtarzyk ludowy z pierwszej połowy XIX w., drewniany z płaskorzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, rzeźbami świętych: Józefa i Jana Nepomucena oraz z rzeźbami aniołów i emblematem maryjnym w zwieńczeniu.

Kapliczka została wpisana do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Historia powstania kapliczki

Według przekazów, w czasie wielkiej powodzi woda przyniosła figurę świętego, dziś nie wiadomo którego i zostawiła na miejscu, w którym obecnie stoi kapliczka. Po powodzi właściciel pola, Paweł Osika miał powiedzieć: Kiedyś tu do nas przyszedł, to trzeba ci zbudować kaplicę. I tak zrobił.

   

Zobacz również

 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie - Dział fotograficzny.
  2. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie - Kapliczki i krzyże przydrożne w Szynwałdzie, Szynwałd 1977 [maszynopis].
  3. Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Szynwałdzie - Kronika parafii w Szynwałdzie, 1833-1962.
  4. Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu, Szynwałd 2007.
  5. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.
  6. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983, t. 2, cz. 1, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej. Tekst, red. Jan Rzepa.
  7. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983, t. 2, cz. 2, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej. Ilustracje, red. Jan Rzepa.