Kapliczka 2

 

 

Miejsce: Znajduje się w Szynwałdzie, w przysiółku Japonia, obok boiska sportowego.

 

Została wybudowana przed połową XIX w., według tradycji przez Osikę.

Ludowo-klasycystyczna. Na planie prostokątna, murowana, tynkowana, kryta dachówką. Dach dwuspadowy, zwieńczony krzyżykiem. Sklepiona kolebkowo. W fasadzie wnęka z ludową rzeźbą Chrystusa Frasobliwego z pierwszej połowy XIX w. Wewnątrz ołtarzyk ludowy z pierwszej połowy XIX w., drewniany z płaskorzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, rzeźbami świętych: Józefa i Jana Nepomucena oraz z rzeźbami aniołów i emblematem maryjnym w zwieńczeniu.

Kapliczka została wpisana do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Historia powstania kapliczki

Według przekazów, w czasie wielkiej powodzi woda przyniosła figurę świętego, dziś nie wiadomo którego i zostawiła na miejscu, w którym obecnie stoi kapliczka. Po powodzi właściciel pola, niejaki Osika miał powiedzieć: Kiedyś tu do nas przyszedł, to trzeba ci zbudować kaplicę. I tak zrobił.

   

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Dział fotograficzny.
  2. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Kapliczki i krzyże przydrożne w Szynwałdzie, Szynwałd 1977 [maszynopis].
  3. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej, ilustracje, red. Jan Rzepa, Schematyzm Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1983.
  4. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej, tekst, red. Jan Rzepa, Schematyzm Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1983.
  5. Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu, Szynwałd 2007.
  6. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.
  7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, cz. 1, Uwarunkowania wraz z diagnozą, Tarnów 2011 [dostęp: 24.11.2017] <http://www.sip.skrzyszow.pl/konfiguracja/dok/studium_cz1.pdf>.