Kapliczka Matki Bożej Śnieżnej

 

Kapliczka Matki Bożej Śnieżnej

 

Miejsce

Znajduje się przy drodze powiatowej Tarnów-Ryglice, w Szynwałdzie Górnym.

 

Opis

Została zbudowana ok. 1875 r. z inicjatywy Macieja Zegara.

Murowana, tynkowana, kryta blachą. Na rzucie prostokąta. Sklepiona kolebkowo. Fasada zwieńczona trójkątnym szczytem, ujęta szkarpami, z wejściem zamkniętym segmentowo i arkadową wnęką, z gipsową figurką Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Wewnątrz ołtarzyk w tradycji barokowej z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej, namalowanym w 1882 r. w Brzostku, przez Bartłomieja Kwiatkowskiego. W 2014 r. przeprowadzony został gruntowny remont obiektu.

Kapliczka została wpisana do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

   


Remont kapliczki w 2014 r.


 

Zobacz również

 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie - Dział fotograficzny.
  2. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie - Kapliczki i krzyże przydrożne w Szynwałdzie, Szynwałd 1977 [maszynopis].
  3. Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Szynwałdzie - Kronika parafii w Szynwałdzie, 1833-1962.
  4. Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu, Szynwałd 2007.
  5. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.
  6. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983, t. 2, cz. 1, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej. Tekst, red. Jan Rzepa.
  7. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983, t. 2, cz. 2, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej. Ilustracje, red. Jan Rzepa.