Kapliczka 4

 

 

Miejsce: Znajduje się przy drodze powiatowej Tarnów-Ryglice, w Szynwałdzie Górnym.

 

Została zbudowana ok. 1875 r. z inicjatywy Macieja Zegara.

Murowana, tynkowana, kryta blachą. Na rzucie prostokąta. Sklepiona kolebkowo. Fasada zwieńczona trójkątnym szczytem, ujęta szkarpami, z wejściem zamkniętym segmentowo i arkadową wnęką, z gipsową figurką Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Wewnątrz ołtarzyk w tradycji barokowej z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej, namalowanym w 1882 r. w Brzostku, przez Bartłomieja Kwiatkowskiego. W 2014 r. przeprowadzony został gruntowny remont obiektu.

Kapliczka została wpisana do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

   


Remont kapliczki w 2014 r.


 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Dział fotograficzny.
  2. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Kapliczki i krzyże przydrożne w Szynwałdzie, Szynwałd 1977 [maszynopis].
  3. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej, ilustracje, red. Jan Rzepa, Schematyzm Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1983.
  4. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej, tekst, red. Jan Rzepa, Schematyzm Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1983.
  5. Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu, Szynwałd 2007.
  6. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.
  7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, cz. 1, Uwarunkowania wraz z diagnozą, Tarnów 2011 [dostęp: 24.11.2017] <http://www.sip.skrzyszow.pl/konfiguracja/dok/studium_cz1.pdf>.