Dolce

 

Przysiółek w Szynwałdzie.

Znajduje się przy drogach prowadzących na Świniogórę, w obniżeniu terenu. Przez Dolce przepływa potok Dulcza, nad brzegiem którego wybudowana została zabytkowa kapliczka. Przy moście na skrzyżowaniu dróg znajduje się przystanek autobusowy.

Przysiółek o takiej samej nazwie, występuje również w sąsiedniej Zalasowej.

Istnieje wiele różnych wersji nazwy tej części wsi: Dolc, Dolca, Dolcza, Pod Dolczą (pole). W rejestrze TERYT znajduje się nazwa Dolce (identyfikator SIMC 1051436).

Dolce zostały zaznaczone na mapie Szynwałdu z 1849 r. wykonanej w ramach Katastru galicyjskiego pod nazwą Dólcz.

 

Dolce na mapie Szynwałdu z 1849 r., ANwK sygn. KT si39.

 

 

 

 

Źródła

  1. Archiwum Narodowe w Krakowie: Kataster galicyjski. Szynwałd - Gemeinde Szynwald in Galizien Tarnower Kreis. Mapa sytuacyjna gr. Szynwałd, skala 1:5000, 1849, sygn. KT si39.
  2. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  3. Rejestr TERYT [dostęp: 09.11.2020] <http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/[...]>.
  4. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.
  5. Województwo tarnowskie. Mapa topograficzno-administracyjna, 1:100 000, Katowice: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, wyd. 2, [1993].

 

 

........................