Jankówki

 

Przysiółek w Szynwałdzie.

Znajduje się pomiędzy Świniogórą a Kresami.

W publikacji Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, znajduje się informacja, że Jankówki to lasek.

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................