Na Górach

 

Przysiółek w Szynwałdzie.

Znajduje się w okolicach Świniogóry. Gwarowa wersja nazwy - Na Gorach, Gory.

 

 

Źródło

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.

 

 

........................