Pola od Trzemesnej

 

Przysiółek w Szynwałdzie.

Obejmuje tereny leżące w zachodniej części Szynwałdu, przy granicy z Trzemesną.

Wersja gwarowa nazwy to Pola od Czomesny, spotykane są również określenia Pola od Trzemesznej i Koło Trzemesznej.

W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (1892), znajduje się informacja że: Do Sz.[ynwałdu] należą osady: Na Kątach od Pogórskiej Woli, Na Polach od Trzemeśny i Na Polach pod Świnią górą.

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. Bronisława Chlebowskiego, t.12, Warszawa 1892.
  3. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................