Urwa

 

Przysiółek w Szynwałdzie.

Znajduje się przy Starych Drogach. Kiedyś w tym miejscu obsunęła się ziemia i powstało urwisko.

W rejestrze TERYT występuje nazwa Urwa (identyfikator SIMC 1051637).

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Rejestr TERYT [dostęp: 09.11.2020] <http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/[...]>.
  3. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................