Czermanicha

 

Pola i las w Szynwałdzie.

Znajdują się po zachodniej stronie wsi, przy granicy z Trzemesną, pomiędzy Drogą na Czekaja a Aleją Świdzińskiego. Ich nazwa pochodzi prawdopodobnie od czeremchy, krzewu który często jest tam spotykany.

Gwarowa wersja nazwy to Cermanicha lub Cyrmanicha. W rejestrze TERYT występuje Czermanicha (identyfikator SIMC 1051420). Spotykane jest również określenie Czernicha.

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Portal mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa [dostęp: 15.11.2020] <https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/>.
  3. Rejestr TERYT [dostęp: 09.11.2020] <http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/[...]>.
  4. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................