Sośnina

 

Przysiółek w Szynwałdzie.

Znajduje się w pobliżu Kępadeł. Obecnie najczęściej występującymi tu drzewami są brzoza i olsza, ale być może w przeszłości była to sosna i stąd nazwa Sośnina.

W czasie II wojny światowej w miejscu tym, zorganizowana została potyczka partyzancka. Stanisław Micek pisze w swoich wspomnieniach: Gestapo zaczęło penetrować Szynwałd, gdyż była to już druga zbrojna akcja na szosie Szynwałd - Pilzno. Pierwszą zorganizował ok. 20 lipca [1944 r.] oddział por. "Żołędzia" w rejonie Kępadeł - Sośniny. (…) Niemcy w odwecie spalili dwa gospodarstwa rodziny Brudnych w "Sośninie".

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Micek Stanisław, Szynwałd podczas wojny i okupacji 1939-1945. Wspomnienia o przeżyciach wojennych w rodzinnej wsi, Opole 1990. [maszynopis]

 

 

........................