Kąty

 

Przysiółek w Szynwałdzie.

Znajduje się w północno-wschodniej części Szynwałdu, na samym jego krańcu. Graniczy z Ładną, Pogórską Wolą, Podlesiem i Łękami Górnymi.

Nazwa Kąty pochodzi być może od kształtu przysiółka, którego granice załamują się w kilkunastu miejscach pod różnymi kątami. Według innej wersji wywodzi się ona od położenia, teren ten leży na skraju Szynwałdu, pomiędzy innymi wsiami, połączony jest z resztą miejscowości jednym skrawkiem pola.

Przez przysiółek przepływa potok o takiej samej nazwie - Kąty. Znajduje się tu również zabytkowy krzyż.

W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (1892), znajduje się informacja że: Do Sz.[ynwałdu] należą osady: Na Kątach od Pogórskiej Woli, Na Polach od Trzemeśny i Na Polach pod Świnią górą.

W rejestrze TERYT występuje nazwa Kąty (identyfikator SIMC 1051494). Kąty zaznaczone zostały na mapie Szynwałdu z 1849 r. wykonanej w ramach Katastru galicyjskiego.

 

Kąty na mapie Szynwałdu z 1849 r., ANwK sygn. KT si39.

 

 

 

Zobacz również

 

Źródła

  1. Archiwum Narodowe w Krakowie: Kataster galicyjski. Szynwałd - Gemeinde Szynwald in Galizien Tarnower Kreis. Mapa sytuacyjna gr. Szynwałd, skala 1:5000, 1849, sygn. KT si39.
  2. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  3. Rejestr TERYT [dostęp: 09.11.2020] <http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/[...]>.
  4. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. Bronisława Chlebowskiego, t.12, Warszawa 1892.
  5. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................