Barycz

 

 

Przysiółek w Szynwałdzie.

Znajduje się przy drodze prowadzącej do Pilzna, tuż obok innej drogi wiodącej do Pogórskiej Woli.

Z 1530 r. pochodzi informacja o wsi Baryczka obok Szynwałdu. Była to prawdopodobnie niewielka osada, która została wchłonięta przez Szynwałd, a dziś w jej miejscu leży się Barycz.

Kiedyś znajdowała się tu karczma. Na mapie Królestwa Galicji i Lodomerii tzw. mapie Miega, która została sporządzona w latach 1779-1783 w Austrii, występuje nazwa - Zarzica Wh. [Barzica] (Wirtshaus), która odnosi się do znajdującej się tam karczmy. W opisie do mapy znajduje się informacja że: (…) ów strumień, który wypływa koło karczmy Barycz [oryg. W. H. Barica] i płynie w stronę Woli Pogórskiej, nie jest nigdzie do sforsowania poza wskazanymi drogami z powodu swojego grząskiego dna (…).

 

Karczma Barycz na mapie Królestwa Galicji i Lodomerii tzw. mapie Miega (1779-1783)

 

W Kronice parafialnej znajduje się zapis o zabójstwie jakiego dokonało w karczmie 5 młodych chłopców. Ks. Aleksander Siemieński pisze: W dniu zadusznym 1887 r. popełniono w Karczmie miejscowej „na Baryczy” morderstwo na osobie Jana Laski miejscowego gospodarza wracającego wieczorem z Tarnowa. Po tym wydarzeniu proboszcz doprowadził do likwidacji karczmy, na jej miejscu stoi dziś kapliczka Serca Jezusa.

Wersja gwarowa nazwy to - Boryc.

  

 

 

Źródła

  1. Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Szynwałdzie: Kronika parafii w Szynwałdzie, 1833-1962.
  2. Europe in the XVIII. century [dostęp: 12.11.2020] <https:/./mapire.eu/en/map/europe-18century-firstsurvey[...]>.
  3. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, t. 3, cz. A, Sekcje 53-80, red. Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, Kraków 2015.
  4. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  5. Mateszew Stefan, Sikora Franciszek, Osadnictwo i stosunki własnościowe w regionie tarnowskim do końca XVI wieku [w:] Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 1, Czasy przedrozbiorowe, pod red. Feliksa Kiryka, Zygmunta Ruty, Tarnów 1981.
  6. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................