Kresy

 

Przysiółek w Szynwałdzie.

Znajduje się przy granicy z Łękami Górnymi, dlatego funkcjonuje jeszcze jego inna nazwa Pola od Łęk. Jest on znacznie oddalony od centrum Szynwałdu, położony przy wschodniej granicy wsi, być może dlatego został tak nazwany w nawiązaniu do Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

W publikacji Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, znajduje się nazwa Na Kresach, oznaczająca pola uprawne.

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................