Głęboczka

 

Pola w Szynwałdzie.

Znajdują się w pobliżu Jankówek, w obniżeniu terenu. Wersja gwarowa nazwy to - Głębocka.

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................