Przymiarki

 

Przysiółek w Szynwałdzie.

Znajduje się przy drodze w kierunku Świniogóry, tzw. Starym Gościeńcu.

Nazwa ta określa dodatkowe kawałki pola, otrzymane przy podziale ziem.

 

 

Źródło

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.

 

 

........................