Wilcza Skarpa

 

 

Urwisko w Szynwałdzie.

Znajduje się na granicy Szynwałdu i Trzemesnej. W miejscu tym bierze swój początek strumyk, o niezwykle stromych brzegach. Na całym terenie występują głębokie jary porośnięte drzewami.

Wersja gwarowa nazwy to Wilco Skarpa. W publikacji Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych występuje określenie Nad Wilczą Szkarpą (las). Mieszkańcy używają jeszcze nazwy Wilczy Dół.

  

 

Źródła

  1. Informacje: Piotr Zięba.
  2. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  3. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................