Kępadła

 

 

Pola w Szynwałdzie.

Znajdują się przy drodze do Pilzna, blisko granicy z Łękami Górnymi. Jest tam staw, coraz bardziej zarastający, z którym wiąże się legenda o zatopionej w jego wodach karczmie.

Karczma naprawdę istniała kiedyś w tym miejscu. Na mapie Królestwa Galicji i Lodomerii tzw. mapie Miega, która została sporządzona w latach 1779-1783 w Austrii, występuje nazwa - Kempadwa Wh. (Wirtshaus), która odnosi się do znajdującej się tam karczmy. W opisie do mapy znajduje się informacja że: (…) owa droga krajowa, która oddziela się od drogi głównej, koło karczmy, zwanej Kępadła [oryg. Wirthshauß, Kempadla], i przez Zalasową odchodzi do Tuchowa, jest zawsze do użytku z powodu twardego podłoża (…).

 

Karczma Kępadła na mapie Królestwa Galicji i Lodomerii tzw. mapie Miega (1779-1783)

 

  

 

Zobacz również

 

Źródła

  1. Europe in the XVIII. century [dostęp: 12.11.2020] <https:/./mapire.eu/en/map/europe-18century-firstsurvey[...]>.
  2. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, t. 3, cz. A, Sekcje 53-80, red. Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, Kraków 2015.
  3. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  4. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................