Studzienki

 

 

Część wsi Szynwałd.

Znajduje się na peryferiach Szynwałdu, przy granicy z Zalasową i Trzemesną. Jest to teren wilgotny, porośnięty drzewami. Występują na nim liczne źródła i niewielkie strumyki.

Na mapie Szynwałdu z 1849 r. wykonanej w ramach Katastru galicyjskiego, miejsce to oznaczone zostało jako Bagno.

 

Studzienki oznaczone jako Bagno na mapie Szynwałdu z 1849 r., ANwK sygn. KT si39.

  

 

Źródła

  1. Archiwum Narodowe w Krakowie: Kataster galicyjski. Szynwałd - Gemeinde Szynwald in Galizien Tarnower Kreis. Mapa sytuacyjna gr. Szynwałd, skala 1:5000, 1849, sygn. KT si39.
  2. Informacje: Piotr Zięba.

 

 

........................