Przekazanie ubrań ochronnych i wozu strażackiego dla OSP w Szynwałdzie

Opublikowano: niedziela, 13 grudzień 2020

W dniu 10 grudnia 2020 r. w remizie OSP w Szynwałdzie, odbyło się uroczyste przekazanie ubrań ochronnych i wyremontowanego wozu strażackiego dla tutejszej jednostki.

Samochód ratowniczo-gaśniczy GBA na podwoziu STAR 266/MAN został wyremontowany za kwotę 541 223 zł, z czego 250 000 zł zostało pozyskane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak", a pozostała kwota, tj. 291 223 zł pokryta została z budżetu gminy Skrzyszów.

Kluczyki do wozu wręczył strażakom Kazimierz Koprowski - prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Natomiast 10 kompletów ubrań ochronnych, zakupionych za kwotę 39 600 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości, przekazał Dariusz Niemiec - dyrektor Biura Poselskiego posła Norberta Kaczmarczyka.

  

Zobacz również

 

 

........................