Remont samochodu OSP w Szynwałdzie

Opublikowano: czwartek, 29 październik 2020

Jednostka OSP w Szynwałdzie doczekała się modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA na podwoziu STAR 266/MAN.

Samochód ten służył strażakom już kilkanaście lat, przez co został poważnie wyeksploatowany. Dzięki remontowi będzie mógł znowu wyjeżdżać do akcji i nieść pomoc mieszkańcom.

Całość remontu i odnowienia oraz zakup nowego niezbędnego wyposażenia kosztował 541 223 zł, z czego 250 000 zł zostało pozyskane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak", a pozostała kwota, tj. 291 223 zł pokryta została z budżetu gminy Skrzyszów. 

  

 

Źródła

  1. OSP KSRG Szynwałd
  2. Wyremontowany samochód strażacki w OSP Szynwałd [dostęp: 14.11.2020] <https://skrzyszow.pl[...]>.

 

 

........................