Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP

 

Siostry Służebniczki NMP NP zostały sprowadzone do Szynwałdu za sprawą księdza Aleksandra Siemieńskiego, który chciał aby we wsi powstała ochronka, a siostry zajęły się opieką nad dziećmi.

Początkowo na gruncie ofiarowanym przez gospodarza Tomasza Litwina, tzw. Plebankówce, powstał niewielki dom dla sióstr. W październiku 1891 r. pierwsze z nich przybyły do Szynwałdu i rozpoczęły pracę w parafii, były to: s. Zofia Ślusarz, s. Florentyna Maria Marek, s. Ignacja Biega. W ochronce opiekowały się dziećmi do lat 6, uczyły dziewczęta śpiewu, kroju i szycia, odwiedzały chorych.

Bardzo szybko dom okazał się za ciasny, dlatego w 1901 r. rozpoczęto budowę nowego, większego, murowanego budynku. 11 października 1903 r. miało miejsce oficjalne otwarcie i poświęcenie nowego domu przez biskupa Leona Wałęgę, w którym mieściła się kaplica, ochronka i szkoła ludowa. W 1904 r. Rada Szkolna Krajowa utworzyła w budynku klasę eksponowaną, pierwszą nauczycielką została w niej s. Florentyna Marek.

 

 

 

W latach 1907-1909 nastąpiła dalsza rozbudowa budynku, tzw. Zakładu. Powstały wtedy dwa nowe skrzydła na Szkołę Gospodyń Wiejskich.

W 1905 r. powstała druga ochronka na Świniogórze, a w 1937 r. trzecia na Litwinówce.

Siostry organizowały półkolonie, rekolekcje dla młodzieży i dorosłych, zajmowały się również pomocą chorym, odwiedzały ich w domach i leczyły na miejscu. Podczas II wojny światowej ukrywały Żydów, niosły pomoc żołnierzom, organizowały tajne nauczanie i punkt dożywiania dzieci. Opiekowały się kościołem: sprzątały, ubierały ołtarze, wypiekały opłatki, hostie i komunikanty. Siostry prowadziły także różnorodną działalność w Domu parafialnym.

Od 1961 r. w głównym budynku znajduje się Dom Sióstr Emerytek. Obecnie siostry prowadzą Przedszkole Niepubliczne, uczą religii w przedszkolu i szkole, zajmują się wystrojem kościoła i kaplicy.

W dniach 9-10 października 2004 r. odbyły się uroczyste obchody stulecia Domu Sióstr Służebniczek, połączone z koronacją Cudownej Figury Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

  


Wnętrze kaplicy


  

 

........................