Kaplica cmentarna w Szynwałdzie

 

 

Kaplica cmentarna w Szynwałdzie została zbudowana w 1902 r. staraniem ks. Aleksandra Siemieńskiego.

Już w 1897 r. powstał jej projekt autorstwa budowniczego Karola Dziewańskiego, który jednak nie został w pełni zrealizowany. Budynek jaki ostatecznie postawiono był uproszczony, dwupoziomowy, murowany.

 

 

Kaplica cmentarna wraz z kryptą. Fragment przedwojennej pocztówki.

 

W podziemiach znajduje się krypta tzw. Grobowiec Zasłużonych, gdzie chowani są wybitni parafianie. Leży tam kilkanaście osób m.in.: Bronisław Dulęba, ks. Joachim Motykiewicz, s. Frydolina Koziej i sam ks. Aleksander Siemieński. Na ścianie przy wejściu do wnętrza krypty, wisi kamienna tablica z nazwiskami pochowanych.

Krótko po wybudowaniu kaplicy, być może w 1902 r., w oknie prezbiterium umieszczony został witraż medalionowy. Powstał on prawdopodobnie w warszawskim Zakładzie św. Łukasza. Wymiary: ok. 95 x ok. 205 cm. W jego centralnej części, na fioletowym tle znajduje się medalion ze sceną śmierci św. Józefa. Umierającemu towarzyszą Chrystus i Maryja. Całość przeszklenia posiada szeroką, ornamentalno-roślinną bodiurę. Nieznany jest fundator witraża. W 2013 r. został on poddany konserwacji, którą wykonał krakowski Zakład S.G. Żeleński.

Po II wojnie światowej w oknach bocznych kaplicy, wykonano imitacje witraży w postaci malatury o abstrakcyjnych wzorach, które zostały usunięte podczas remontu w 2012 r.

We wnętrzu kaplicy, na ścianie bocznej, znajduje się tablica epitafijna upamiętniająca Bronisława Dulębę.

Po zburzeniu starego kościoła, w 1910 r. w kaplicy położono posadzkę, pochodzącą z jego prezbiterium. W 2011 r. zostało wykonane zadaszenie nad wejściem głównym i zejściem do krypty. W 2012 r. wyremontowano wnętrze krypty.

  


Wnętrze Grobowca Zasłużonych


  


Wnętrze Grobowca Zasłużonych przed remontem


 

Wykaz źródeł

  1. Laskowski Andrzej, Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, t. 4, diecezja tarnowska, cz. 2, Kraków 2017.
  2. Laskowski Andrzej, "Umiłowałem piękno domu Twego, Panie". Historia barwnym szkłem pisana. Rola duchowieństwa w propagowaniu sztuki witrażowej na terenie diecezji tarnowskiej od schyłku XIX wieku do współczesności, [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej, t. 4, Ludzie Kościoła, red. Anna Gąsior, Janusz Królikowski, Tarnów 2013.
  3. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.

 

 

 

........................