Kaplica na Świniogórze

Obecna kaplica została wybudowana w latach 1982-1985 staraniem ks. Stefana Zymuły, według projektu ks. Władysława Szczebaka, dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.

Wcześniej nabożeństwa odbywały się w kaplicy znajdującej się w budynku Ochronki Sióstr Służebniczek NMP NP.

Działka pod kaplicę została zakupiona od Pelagii Niemiec z Gumnisk. W 1981 r. wykonano prace geodezyjne na terenie budowy. Inwestycja początkowo borykała się z trudnościami finansowymi, ale dzięki ks. Stanisławowi Świdzińskiemu problem ten, w dużej mierze został rozwiązany.

W sierpniu 1982 r. wykonano pierwsze prace ziemne, wylano fundamenty. W latach 1983-1984 wybudowano mury, wieżę i konstrukcję dachową. W 1985 r. pokryto dach, otynkowano ściany i przeprowadzono prace wykończeniowe. 28 lipca 1985 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej po Trzykroć Przedziwnej. Poświęcenia dokonał bp Władysław Bobowski z Tarnowa.

W następnych latach teren wokół kaplicy został ogrodzony, posadzono drzewa, wewnątrz wykonano boazerię. Za sprawą ks. Zbigniewa Ryznara, kaplica otrzymała trzy olejne obrazy: Matki Bożej Dobrej Rady, św. Stanisława i św. Wojciecha. Wprowadzono również uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Dobrej Rady, obchodzoną w ostatnią niedzielę kwietnia.

W 2005 r. na posadzce położone zostały płytki, a w 2011 r. wykonano termomodernizację i elewację.

 

 

  

 

........................