Zbiornik retencyjny Skrzyszów

 

 

Zbiornik retencyjny "Skrzyszów" został wybudowany w latach 2012-2014. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło 15 października 2014 r. Zlokalizowany jest na potoku Korzeń, w niewielkiej odległości od zabudowań wsi Skrzyszów, w odległości około 600 m od drogi powiatowej Tarnów-Ryglice.

Główny element konstrukcyjny stanowi zapora ziemna o wysokości 10,5 m i długości 224 m. Wykonana z glin miejscowych, a zabezpieczona narzutem kamiennym, wyposażona w żelbetowy przelew wieżowy. Maksymalna pojemność zbiornika przy uwzględnieniu rezerwy powodziowej to 759 tyś. m3, powierzchnia zalewu 18,2 ha. Zaprojektowany został przez Sweco Engineering siłami Zespołu Hydrotechniczno-Konstrukcyjnego pod kierownictwem Agnieszki Gac.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 21 mln zł., z czego 18,1 mln zł. pochodziło z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zbiornik w Skrzyszowie jest pierwszą zrealizowaną inwestycją w ramach "Programu Małej Retencji Województwa Małopolskiego" i ma w znacznym stopniu zmniejszyć zagrożenie powodziowe Tarnowa oraz Skrzyszowa.

  

 

 

 

 

........................