Cmentarz wojenny nr 206 w Pogórskiej Woli

 

 

 

Austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, znajduje się na terenie cmentarza parafialnego, w jego centralnej części. Zajmuje powierzchnię 93 m2. Zaprojektowany przez nieznaną osobę. Należy do VI Okręgu Cmentarnego Tarnów. Zbudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie.

Kwatera została założona na planie prostokąta, ze ściętymi tylnymi narożami. Na osi wejścia znajduje się betonowy krzyż łaciński z tabliczką inskrypcyjną upamiętniającą Franciszka Kapustkę, po jego obu stronach wysokie kamienne stele z nazwiskami pochowanych tu strzelców tyrolskich (TKJR). Mogiły ułożone są symetrycznie, posiadają niskie betonowe stele z krzyżami maltańskimi i lotaryńskimi na szczycie. Całość ogrodzona została niskimi betonowymi słupkami, połączonymi rurami stalowymi.

Pochowano tu 45 żołnierzy, w tym 29 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 16 żołnierzy armii rosyjskiej. Daty śmierci 5-8 maja 1915 r.

  

W centralnej części kwatery, ustawiona została rzeźba Matki Boskiej Bolesnej, jako pomnik ofiar II wojny światowej i okupacji. Na cokole pomnika znajduje się tablica z nazwiskami pomordowanych. 

 

Wykaz źródeł

  1. Frodyma Roman, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej. Przewodnik turystyczny, wyd. 2 popr. i uzup., Krosno 2017.

 

 

........................