Szkoła Podstawowa nr 1 - zdjęcia klasowe

  

Wykaz źródeł

  1. Fotografie ze zbiorów osób prywatnych: Maria Bardo, Teresa Ciszek, Stanisław Czarnik, Jan Dziurawiec, Rozalia Gąciarz, Paulina Góra, Izabela Kantor, Dorota Krakowska, Małgorzata Madeja, Jola Markowska, Bartłomiej Mącior, Mateusz Micek, Adam Plebanek, Stanisław Plebanek, Stanisław Podraza, Dorota Puła, Anna Sarad, Cecylia Zegar, Karolina Zegar, Anna Żaba, Maria Żywiec, Tekla Żywiec.
  2. Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie, 1914-1965.
  3. Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie, 1965-1987.