Szkoła Podstawowa nr 1 - wycieczki

  

Wykaz źródeł

  1. Fotografie ze zbiorów osób prywatnych: Paweł Dziurawiec, Leszek Niemiec, Maria Żywiec.
  2. Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie, 1965-1987.