Znaleziska archeologiczne z terenu Szynwałdu

 

Prehistoryczny wiórowiec krzemienny

 

W Szynwałdzie w latach 90. XX w. przeprowadzone były badania powierzchniowe w ramach projektu Archeologiczne Zdjęcie Polski (zdjęcia archeologiczne nr 104-67, 105-67, 104-68, 105-68).

Program ten zaczął być realizowany na terenie całej kraju od 1978 r. Ma na celu poszukiwanie, rejestrowanie i nanoszenie na mapy stanowisk archeologicznych. Poszukiwania prowadzone są głównie metodą tzw. badań powierzchniowych, czyli obserwacji powierzchni zaoranych pól wiosną i jesienią. Wykorzystuje się również informacje ze źródeł archiwalnych oraz wywiady z mieszkańcami danej miejscowości.

W wyniku tych badań na terenie wsi zlokalizowano 39 stanowisk archeologicznych. Najbardziej interesujące, o dużym znaczeniu jest stanowisko nr 5 z 3 punktami osadniczymi: ślad osadnictwa z epoki kamienia, osada z XI-XII w. wczesnego średniowiecza, osada z późnego średniowiecza.

Znaleziono również wiele prehistorycznych narzędzi kamiennych i fragmentów naczyń ceramicznych. Nie są to znaleziska efektowne i cenne pod względem materialnym, ale świadczą one o tym, że już w zamierzchłych czasach na tym terenie żyli ludzie.

Wcześniej w Szynwałdzie prowadzone były jeszcze badania przez Karpacką Stację Archeologiczną Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, pod kierunkiem Andrzeja Żakiego. W 1958 r. znaleziono we wsi toporek neolityczny.

 

 

Wykaz stanowisk archeologicznych w Szynwałdzie

 

Obszar nr 104-67
Stanowisko nr 1 - ślad osadnictwa (neolit)

Obszar nr 105-67
Stanowisko nr 2 - ślad osadnictwa (epoka pradziejowa nieokreślona)

Obszar nr 104-68
Stanowisko nr 3 - ślad osadnictwa (wczesne średniowiecze), ślad osadnictwa (czasy nowożytne)
Stanowisko nr 4 - ślad osadnictwa (epoka kamienia)
Stanowisko nr 5 - ślad osadnictwa (epoka kamienia), osada (wczesne średniowiecze), osada (późne średniowiecze)
Stanowisko nr 6 - ślad osadnictwa (epoka kamienia), ślad osadnictwa (prehistoria), osada (późne średniowiecze)
Stanowisko nr 7 - ślad osadnictwa (neolit), ślad osadnictwa (czasy nowożytne)
Stanowisko nr 8 - ślad osadnictwa (epoka kamienia), ślad osadnictwa (późne średniowiecze)
Stanowisko nr 9 - ślad osadnictwa (epoka kamienia)
Stanowisko nr 10 - ślad osadnictwa (prehistoria)
Stanowisko nr 11 - ślad osadnictwa (epoka kamienia)
Stanowisko nr 12 - ślad osadnictwa (epoka kamienia)
Stanowisko nr 13 - ślad osadnictwa (epoka kamienia), ślad osadnictwa (czasy nowożytne)
Stanowisko nr 14 - ślad osadnictwa (późne średniowiecze), ślad osadnictwa (czasy nowożytne)
Stanowisko nr 15 - ślad osadnictwa (epoka kamienia), ślad osadnictwa (późne średniowiecze), ślad osadnictwa (czasy nowożytne)
Stanowisko nr 16 - ślad osadnictwa (późne średniowiecze)
Stanowisko nr 17 - ślad osadnictwa (późne średniowiecze)
Stanowisko nr 18 - ślad osadnictwa (epoka kamienia), ślad osadnictwa (neolit), ślad osadnictwa (okres wpływów rzymskich), ślad osadnictwa (późne średniowiecze)
Stanowisko nr 19 - osada (czasy nowożytne), ślad osadnictwa (epoka kamienia), ślad osadnictwa (późne średniowiecze)
Stanowisko nr 20 - ślad osadnictwa (epoka kamienia)
Stanowisko nr 21 - ślad osadnictwa (czasy nowożytne), ślad osadnictwa (epoka kamienia), ślad osadnictwa (prehistoria)
Stanowisko nr 22 - ślad osadnictwa (epoka kamienia), ślad osadnictwa (prehistoria)
Stanowisko nr 23 - ślad osadnictwa (czasy nowożytne), ślad osadnictwa (epoka kamienia)

Obszar nr 105-68
Stanowisko nr 24 - ślad osadnictwa (epoka kamienia)
Stanowisko nr 25 - ślad osadnictwa (epoka kamienia), ślad osadnictwa (prehistoria)
Stanowisko nr 26 - ślad osadnictwa (neolit)
Stanowisko nr 27 - ślad osadnictwa (epoka kamienia)
Stanowisko nr 28 - ślad osadnictwa (epoka kamienia)
Stanowisko nr 29 - ślad osadnictwa (epoka kamienia), ślad osadnictwa (prehistoria), osada (późne średniowiecze)
Stanowisko nr 30 - ślad osadnictwa (neolit)
Stanowisko nr 31 - osada jednodworcza (prehistoria)
Stanowisko nr 32 - ślad osadnictwa (neolit)
Stanowisko nr 33 - ślad osadnictwa (epoka kamienia)
Stanowisko nr 34 - ślad osadnictwa (prehistoria)
Stanowisko nr 35 - ślad osadnictwa (neolit), ślad osadnictwa (prehistoria)
Stanowisko nr 36 - ślad osadnictwa (epoka kamienia), ślad osadnictwa (neolit), ślad osadnictwa (prehistoria), ślad osadnictwa (późne średniowiecze)
Stanowisko nr 37 - ślad osadnictwa (epoka kamienia)
Stanowisko nr 38 - ślad osadnictwa (neolit)
Stanowisko nr 39 - ślad osadnictwa (prehistoria)

 

 

Znaleziska archeologiczne z Szynwałdu


Archeologiczne Zdjęcie Polski

Autorzy badań: mgr Andrzej Cetera, mgr Agnieszka Kukułka

Konsultacje naukowe: prof. dr hab. Marek Gedl, dr hab. Krzysztof Sobczyk

Inwestor: Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Tarnów 2000 r.

Wszystkie przedmioty na fotografiach pochodzą z Archiwum Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Tarnowie, ich orientacyjna wielkość wynosi od 1 do 8 cm.

 


Kamienne narzędzia prehistoryczne

   

Rdzeń (krzemień) / Odłupek (krzemień pasiasty) / Odłupek (krzemień jurajski)

 

   

Wiór (krzemień czekoladowy) / Wiórek (krzemień świeciechowski) / Wiór (krzemień jurajski)

 

   

Wiórowiec jednostronny (krzemień jurajski) / Wiórek i odłupek (obsydian) / Drapacz (krzemień)

 

 

Łuszczeń (krzemień czekoladowy) / Łuska (krzemień wołyński)

 


 


Fragmenty naczyń ceramicznych

   

Fragmenty naczyń prehistorycznych

 

   

Fragmenty naczyń średniowiecznych

 


 


Skałka do broni

Duża skałka do broni - XVII w.


 

 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Archeologiczne Muzeum Okręgowego w Tarnowie: Wyniki badań powierzchniowych na terenie Szynwałdu uzyskane w ramach projektu Archeologiczne Zdjęcie Polski.
  2. Portal mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa [dostęp: 16.02.2019] <https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/>.
  3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, cz. 1, Uwarunkowania wraz z diagnozą, Tarnów 2011 [dostęp: 24.11.2017] <http://www.sip.skrzyszow.pl[...]pdf>.

 

 

........................