Kalendarium wydarzeń

 

Pieczęć wsi Szynwałd na dokumencie z 1798 r.

 

Najważniejsze wydarzenia z historii Szynwałdu

 

XI-XII w. - na terenie obecnego Szynwałdu istnieje już jakaś niewielka osada wchodząca w skład państwa Wiślan.

12 maja 1344 r. - pierwsza historyczna wzmianka o Szynwałdzie, w dokumentach pojawia się nazwa Sonvald sive Mnych. W roku tym, król Kazimierz Wielki potwierdza Spicymirowi, kasztelanowi krakowskiemu przywileje odnoszące się do Tarnowa i wsi przyległych, wśród których był również Szynwałd.

1350 r. - w wykazach świętopietrza po raz pierwszy zostaje wymieniona parafia w Szynwałdzie.

XV w. - we wsi znajduje się folwark.

XVI w. - rozpoczęcie działalności przez szkołę parafialną.

XVI w. - we wsi działają dwa młyny i dwie karczmy.

XVII w. - powstanie szpitala wiejskiego.

1659 r. - powstanie Bractwa Szkaplerznego.

1723 r. - wieś przechodzi w ręce rodziny Sanguszków.

16 lipca 1884 r. - założenie Kółka Rolniczego przez ks. Adama Kopycińskiego.

1886 r. - założenie przez ks. Aleksandra Siemieńskiego chóru i orkiestry.

1891 r. - przybycie do Szynwałdu Sióstr Służebniczek NMP NP.

1891-1908 r. - budowa drogi powiatowej nr 1357K Tarnów-Ryglice-Ołpiny.

1902 r. - założenie Spółki oszczędnościowo-pożyczkowej, tzw. Kasy Stefczyka.

1911 r. - otwarcie Domu ubogich.

1945 r. - przeprowadzenie linii telefonicznej Szynwałd-Tarnów, poczta dostaje telefon.

1956-1960 r. - elektryfikacji wsi.

1 lutego 1970 r. - otwarcie nowego budynku Ośrodka Zdrowia.

1972 r. - otwarcie Domu nauczyciela.

1 stycznia 1973 r. - powstaje gmina Skrzyszów, w skład której wchodzi: Szynwałd, Skrzyszów, Ładna, Łękawica i Pogórska Wola.

1974 r. - elektryfikacja Świniogóry.

1978 r. - rozbiórka starego drewnianego dworu. Miał on ok. 200 lat.

25 lipca 1982 r. - otwarcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

28 lipca 1985 r. - poświęcenie kaplicy na Świniogórze pw. Matki Bożej po Trzykroć Przedziwnej.

1988 r. - zainstalowanie na poczcie ręcznej centrali telefonicznej na 50 numerów.

12 października 1990 r. - otwarcie gazociągu.

1991 r. - wybudowanie nowej plebanii.

17 lipca 1994 r. - jubileusz 650-lecia istnienia wsi i parafii. Poświęcenie pomnika - figury św. Józefa wraz z popiersiem bpa Józefa Grzegorza Wojtarowicza.

1997 r. - otwarcie nowego budynku Przedszkola Publicznego.

2005 r. - otwarcie nowego budynku Ośrodka Zdrowia.

30 kwietnia 2006 r. - poświęcenie pomnika - Poległym za Ojczyznę, z nazwiskami ofiar z I i II wojny światowej.

22 maja 2011 r. - otwarcie kompleksu sportowego Orlik 2012.

22 czerwca 2012 r. - otwarcie placu zabaw NIVEA.

1 lipca 2012 r. - 125-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie. Poświęcenie figury św. Floriana.

11 listopada 2014 r. - otwarcie nowego budynku Biblioteki Publicznej.

2017-2019 r. - generalny remont kościoła parafialnego wraz z otoczeniem.

 

 

Wykaz źródeł

 1. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie: Akta lokalne wsi Szynwałd.
 2. Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t. 2, 1284-1506, wydane przez Z. L. Radzimińskiego i B. Gorczaka, Lwów 1888.
 3. Archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie: Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie.
 4. Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Szynwałdzie: Kronika parafii w Szynwałdzie, 1833-1962.
 5. Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Szynwałdzie: Kronika parafii w Szynwałdzie, 1986-.
 6. Archiwum Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie: Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie, 1914-1965.
 7. Archiwum Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie: Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie, 1965-1987.
 8. Archiwum Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie: Kronika Szkoły Powszechnej 2 klasowej nr 2 w Szynwałdzie, 1916-1956.
 9. Archiwum Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie: Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie, 1971-2008.
 10. Archiwum Urzędu Pocztowego w Szynwałdzie: Kronika ważniejszych wypadków Agencji Pocztowej Szynwałd, 1937-2009.
 11. Monumenta Poloniae Vaticana, t. 2, Acta Camerae Apostolicae, vol. 2, 1344-1374, Kraków 1913.
 12. Niedojadło Andrzej, Kubacki Grzegorz, Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie, Skrzyszów-Tuchów 2009.
 13. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.
 14. Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. 1, red. Beata Dziduszko, Andrzej Łabno, Anastazja Smagacz, Tarnów 2006.
 15. Szynwałd - tak było. Historia Szynwałdu na starych fotografiach i dokumentach, red. Anna Mądel, Szynwałd 2017.

 

 

........................