Publikacje internetowe

 

Publikacje internetowe zawierające informacje o Szynwałdzie

 

 1. Bryndal Tomasz i in., Gwałtowne wezbrania spowodowane nawalnymi opadami deszczu w zlewni potoku Wątok (Pogórze Ciężkowickie) [w:] Woda w badaniach geograficznych, pod red. Tadeusza Ciupy, Romana Suligowskiego, Kielce 2010 [dostęp: 26.11.2017] <http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl[...]pdf>.
 2. Krzyżanowska Dorota, Projekt budowlany remontu elewacji i wieży budynku kościoła parafialnego p/w Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej, Tarnów 2014 [dostęp: 05.03.2018] <https://www.dropbox.com[...]>.
 3. Lokalny program rewitalizacji Gminy Skrzyszów na lata 2016-2022, [b.m.r.] [dostęp: 24.11.2017] <http://skrzyszow.pl[...]pdf>.
 4. Madeja Magdalena, Etymologia ludowa oraz naukowa nazw miejscowych i terenowych gminy Skrzyszów w powiecie tarnowskim, praca magisterska, Tarnów 2011 [dostęp: 26.11.2017] <www.tarnow.pl[...]pdf>.
 5. Nazewnictwo geograficzne Polski, t. 1, Hydronimy, cz. 1, Wody płynące, źródła, wodospady, Warszawa 2006 [dostęp: 26.11.2017] <http://ksng.gugik.gov.pl[...]pdf>.
 6. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" 2015, 19 października, poz. 1636 [dostęp: 26.11.2017] <http://dziennikustaw.gov.pl[...]>.
 7. Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych, Poczta Polska, październik 2017 [dostęp: 24.11.2017] <https://www.poczta-polska.pl[...]>.
 8. Statut sołectwa Szynwałd [dostęp: 27.11.2017] <https://bip.malopolska.pl[...]>.
 9. Strategia rozwoju Gminy Skrzyszów na lata 2014-2020, Skrzyszów 2013 [dostęp: 24.11.2017] <https://bip.malopolska.pl[...]>.
 10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, cz. 1, Uwarunkowania wraz z diagnozą, Tarnów 2011 [dostęp: 24.11.2017] <http://www.sip.skrzyszow.pl[...]pdf>.
 11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, cz. 2, Kierunki, Tarnów 2011 [dostęp: 24.11.2017] <http://www.sip.skrzyszow.pl[...]pdf>.